schadevergoeding voor letselTip 31: Bekijk de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Letselschade is een ruim begrip. Veel zaken waar u in eerste instantie misschien niet aan denkt, worden als letselschade bestempeld.

Om u een idee te geven wat voor zaken voor schadevergoeding in aanmerking komen, hieronder een lijst met schadeposten.

Vraag een volledige lijst op
Ieder ongeval is anders. De persoonlijke omstandigheden verschillen ook per letselschadezaak. Een 100% complete lijst is daarom niet mogelijk. Kunt u bepaalde posten niet in dit overzicht terugvinden? Dat betekent niet dat die letselschade niet vergoed kan worden. Vraag uw letselschadeadvocaat om een volledige lijst met schadeposten.

Hieronder volgen de meest voorkomende schadeposten:

• Medische kosten (kosten die niet / gedeeltelijk door de zorgverzekering worden vergoed, eigen risico);
• Ziekenhuisopname (voor ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis en sanatorium geldt een daggeldvoorziening);
• Kleding, brillen, sieraden en andere eigendommen (reparatie- en/of vervangingskosten);
• Extra slijtage (door het letsel en eventuele hulpmiddelen zullen kleding en schoenen sneller slijten);
• Auto / motor / scooter / fiets (reparatie- en/of vervangingskosten);
• Aanpassingen aan auto;
• Huishoudelijke hulp, hulp in de tuin en bij eenmalige- / terugkerende klusjes;
• Smartengeld (psychologische en emotionele schade);
• Inkomstenderving;
• Economische gevolgen (wat betreft carrière en / of bedrijf, loopbaanschade);
• Verlies van klanten en / of opdrachten;
• Verlies van bijbaan / nevendienst;
• Verlies van inkomsten uit zwart werk;
• Vertraging studie / training / cursus (geldt voor studenten en werkenden);
• Gemis auto van de zaak (berekend wordt, wat een eigen auto en gereden kilometers gekost zouden hebben);
• Woningaanpassingen (o.a. verwijderen drempels, inbouwen lift, traplift en aangepast toilet);
• Verhuiskosten;
• Kosten zonder nut (uitgaven die u voor het ongeval had gedaan, maar waar geen gebruik meer van gemaakt kan worden: bijvoorbeeld een sportschoolabonnement, nieuwe fiets en vakantie);
• Duurdere vakanties;
• Hypotheekschade;
• Kinderopvang / oppaskosten;
• Extra vervoerskosten (taxikosten / benzine- en parkeerkosten voor bezoeken aan huisarts, ziekenhuis en advocaat);
• Extra telefoon- en portokosten (contact met artsen, advocaat en andere instanties);
• Hogere verzekeringspremie(s) of extra verzekeringen;
• Kosten van rechtsbijstand door letselschadeadvocaat (kosten van advocaat);
• Wettelijke rente (door de overheid vastgesteld percentage van de schadevergoeding door de tegenpartij te betalen ingaande op de dag van het ongeval);
• WAO / WIA voorbehoud en belastinggarantie (recht om in de toekomst op afspraken terug te komen als de uitkering stopt);
• Shockschade (psychische schade door een schokkende gebeurtenis);
• Overlijdensschade (door nabestaanden te claimen).

Belangrijke tip! Als slachtoffer van een ongeval met letsel is het aan te bevelen zelf niets te ondertekenen of accorderen. Ga nergens mee akkoord. Doet u dit wel, dan brengt u uw zaak ernstig in gevaar! Er zijn deskundigen om u terzijde te staan. Klik hier en bekijk tip 32

Het aantal mogelijke schadeposten is groot. Raadpleeg uw letselschadeadvocaat om het voor u geldende overzicht compleet te maken. Zie ook: overzicht schadeposten bij letsel – De Letselschade Raad.

Bekijk onze 50 letselschade tips.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *