geld tellenTip 41: Veel mensen zijn er bang voor: torenhoge, onbetaalbare advocatennota’s. In veel gevallen is dit volkomen onterecht. Rechtsbijstand van een letselschadeadvocaat hoeft u namelijk helemaal niets te kosten. Als de tegenpartij aansprakelijkheid erkend, dan moeten de redelijk gemaakte advocaatkosten door de tegenpartij worden vergoed.

Allereerst is er de mogelijkheid dat de tegenpartij (direct) de aansprakelijkheid voor de schade en het opgelopen letsel erkent. Het is bij wet bepaald dat deze dan ook de rekeningen van uw letselschadeadvocaat betaalt. De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht de redelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.

Het kan ook zijn dat de rechter uiteindelijk beoordeelt dat de andere partij verantwoordelijk is voor de letselschade. En ook dan geldt: u hoeft de nota’s niet zelf te betalen.

Pro Deo letselschade advocaat (toevoeging)
Bedenk dat naast advocaatrekeningen bijvoorbeeld ook facturen van een medisch adviseur of een andere expert onder uw kosten vallen. Afhankelijk van uw vermogen en uw inkomen kan een letselschadeadvocaat pro deo werken. Dit houdt in dat u slechts de eigen bijdrage hoeft te betalen. Zie toevoeging. Vraag uw advocaat of een pro deo verzoek kan worden ingediend.

Subsidie
Er zijn situaties waarbij specifieke subsidieregelingen gelden voor een of meerdere noodzakelijke onderzoeken.

No cure no pay prijsafspraak
En dan is er ook nog de no cure, no pay-regeling. Deze bepaling geldt sinds januari 2014. Letselschade advocaten kunnen op basis van no cure no pay werken. No cure no pay houdt in dat de advocaat geen rekening stuurt als het verwachte resultaat niet wordt geboekt.

Letselschadeadvocaten mogen echter sinds 2014 bij wijze van experiment wel no cure no pay toepassen. Er geldt een maximum voor de vergoeding, namelijk 25% (of 35% als de advocaat ook de externe kosten voorfinanciert) van de opbrengst van de zaak voor de cliënt. De Orde wil er zo voor waken dat er in de praktijk onredelijk hoge vergoedingen ontstaan. Voorkomen moet worden dat een advocaat zijn eigen belang voor dat van zijn cliënt laat gaan. Het experiment zal vijf jaar duren (bron)

Financiële risico’s niet groot, vraag bevestiging gemaakte prijsafspraak
U leest het: de financiële risico’s die u loopt als letselschade slachtoffer zijn in de meeste gevallen niet groot. En in veel gevallen zelfs nihil. Vraag uw advocaat de gemaakte prijsafspraak te ondertekenen, te voorzien van datum, etc. en u een verklaring met daarin de afgesproken tarifering verstrekken.

Maakt u zich geen zorgen over torenhoge advocatennota’s. Er zijn allerlei wetten en regelingen die u als letselschadeslachtoffer beschermen. Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan moet hij (of zijn verzekering) de kosten van een letselschade advocaat vergoeden!

Zorg er sowieso voor dat u vooraf duidelijke afspraken maakt met uw advocaat over tarieven en rekeningen. Onthoud goed, dat; indien de tegenpartij aansprakelijkheid erkend, de advocaatkosten meestal door diens verzekeraar worden vergoed!

Bekijk de homepage voor meer letselschade tips.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *